Over de S.C.A.B. Leden Geschiedenis van de S.C.A.B. Aansluiten Cursussen vormingen Raad van
bestuur
Publicaties Links Contact
SCAB
   
LEDEN
E-mailadres
Paswoord
 
Contact

Sentier Mesquine, 5
7181 Feluy

info@scab-belgium.be

GESCHIEDENIS VAN DE SUTHERLAND CRANIAL ACADEMY OF BELGIUM.

Tijdens een cursus georganiseerd door de “Sutherland Cranial Teaching Foundation” (SCTF) in de Verenigde Staten, hebben enkele Belgische osteopaten John H.Harakal, osteopaat, gediplomeerd in 1957 aan de “Kirksville College of Ostepathic Medecine”, ontmoet.

Hij was voorzitter en lesgever aan het SCTF van 1980 tot 1993. Zijn toewijding voor de osteopathie en de aandacht die hij besteedde aan de internationale ontwikkeling heeft hem een zeer belangrijke rol doen spelen voor de osteopathie in Europa.

Hij is erin geslaagd het onderwijs van William Gartner Sutherland te exporteren over de Amerikaanse grenzen en in het bijzonder naar België en Australië.

Komende vanuit de USA, was, tot de jaren ’90, het boeiende cranio-sacraal concept in de osteopathie onvoldoende gekend en onderwezen in Europa.

In 1992 nemen,onder impuls van John Harakal, de osteopaten Jean Burnotte, Sophie Hautain, Henri O.Louwette, Jean-Pierre Noelmans en Michel Renier het initiatief de SCAB op te richten.

Ze wilden hiermee een samenkomst in het leven roepen ,waar een veld van ervaringen, een zoektocht naar gedachten, intuïties en gevoelens zouden worden gedynamiseerd en uitgewisseld.

Een vereniging, een uitwisselingsplaats die een confrontatie mogelijk maakt zonder uitdaging.
Na verloop zou het concept zijn authenticiteit kunnen verliezen. Daarom werd het idee ontwikkeld om een pedagogische ploeg te vormen om het onderwijs verder te zetten.
Zo ontstond de SCAB…