Over de S.C.A.B. Leden Geschiedenis van de S.C.A.B. Aansluiten Cursussen vormingen Raad van
bestuur
Publicaties Links Contact
SCAB
   
LEDEN
E-mailadres
Paswoord
 
Contact

Sentier Mesquine, 5
7181 Feluy

info@scab-belgium.be

Enkele woorden over de SCAB :

De Sutherland Cranial Academy of Belgium is een academische vereniging, georganiseerd in een vzw,

waarvan het belangrijkste doel  is een werkgroep te vormen gebaseerd op de verdieping in de kennis

zowel op theoretisch  vlak als op niveau van de ontwikkeling van de palpatoire vaardigheid.

Ze heeft als doel:

 • Het promoten van de therapie, de profylaxis, de pedagogie en het onderzoek in de osteopathische geneeskunde en in het bijzonder in het craniële domein.
 • Het verspreiden, actualiseren, verdiepen en verder laten evolueren van de filosofie, de principes  en de technieken ontstaan uit de concepten van Andrew Still, D.O. en William Garner
  Sutherland, D.O.


        William G. Sutherland                          Andrew Taylor Still

De vereniging zet zijn doelstellingen verder door volgende organisaties :

- Vijf praktijk- en/of theoretisch gerichte avonden.

- Een werkdag met een personaliteit uit de wereld van de osteopathie.

- Een wettelijke algemene statutaire vergadering.

De SCAB organiseert eveneens:

 • Verschillende theoretische en praktische cursussen met als doel haar leden en niet-leden de mogelijkheid te bieden zich verder te vervolmaken en een continue vorming te bekomen in het craniële domein.

Ten slotte publiceert de SCAB :

 •  “Thinking”, een tijdschrift voor informatie en uitwisseling : zie "Publications"

De S.C.A.B. is een vereniging waar ieder lid  voortdurend gestimuleerd wordt om zijn osteopathische kennis in vraag te stellen en deze te delen met anderen.
Om erkend lid te worden moet men:

 • Erkend D.O. zijn, en professioneel beoefenaar.
 • Een specifieke opleiding hebben gevolgd in het craniële domein  van minstens 80 uren.
 • Een werk hebben gepresenteerd, geaggregeerd door de titularisatie-commissie.
 • Er zich toe verbinden op 50% van de vergaderingen aanwezig te zijn. 

De vereniging is ook samengesteld uit:

 • Bachelor leden
  • D.O. zijn of met vrucht een opleiding hebben gevolgd leidend tot de D.O. en  in afwachting zijn eindejaarswerk te hebben voorgesteld.
  • Een opleiding hebben gevolgd in het craniële veld, conform aan de reglementen van interne orde, en zich verder te engageren binnen de twee jaar een titularisatie werk te presenteren.  
  • Op 50% van de activiteiten aanwezig te zijn
 • Geassocieerde leden, dokters in de geneeskunde of licentiaten in de tandheelkunde
 • Buitenlandse  leden, die geïnformeerd worden over de activiteiten en publicaties van de S.C.A.B., maar zich niet moeten onderwerpen aan de quota van aanwezigheid, noch aan het titularisatie werk.
 • Steunende leden, die deelnemen aan het behalen van de doelstellingen van de vereniging
 • Ereleden waaronder:

Alan R.Becker, D.O.,FAAO
Richard A.Feely, D.O.,FAADEP
Frank Willard, Ph.D.Frank Willard, Ph.D.
Jean Burnotte, D.O.
Sophie Hautain, D.O.
Henri Louwette, D.O.
Jean-Pierre Noelmans, D.O.
Michel Renier, D.O.